Salgsbetingelser

prisene

Prisene for hver vare er alltid inkludert mva. Hvis endringer i merverdiavgiftssatser og andre indirekte skatter forekommer i perioder etter datoen for utskrift av flyers eller papirkampanjer, vil de tilsvarende prisendringene bli brukt mer eller mindre. Transportkostnader, som et engangsbeløp, er også avgiftspliktig. Prisene som er angitt på nettstedet er de som kunden faktisk må betale med tillegg av det faste bidraget for fraktkostnader, angitt direkte i ordrebekreftelsen, og muligens retten til kontanter ved levering for enhver bestilling og enhver destinasjon i Italia og i utlandet. .

Garanti

Artiklene er dekket av en to (to) års garanti i henhold til art. 2 og etter forbrukerkoden, med mindre annet er angitt.

Angrerett

I henhold til kunst. 52 og etter lovvedtak 206/2005, (forbrukerkode), har kunden rett til å trekke seg fra kjøpekontrakten av en eller annen grunn og uten å gi forklaringer, under betingelsene angitt nedenfor. For å utøve denne retten, må kunden kontakte vår kundeservice og be om "Return Authorization Number" (RMA) for å laste ned skjemaet. KLIKK HER
. Varene må deretter returneres på bekostning av kunden innen 14 dager fra datoen for kommunikasjon om tilbaketrekningen av varene (som kreves av forbrukerkoden). E-SHOPPING SRL vil refundere det betalte beløpet for kjøp av returnerte varer.

Meldingen om tilbaketrekning må sendes med registrert brev med kvittering for kvittering, adressert til E-Shopping srl, Via Quarto Negroni 25 00072 ARICCIA (RM) eller via telegram eller faks til nummer 069390845 eller via e-post på info @ eshoppingsrl.it Kommunikasjonen må alltid sendes på de nevnte vilkårene. Når førstnevnte melding om utmelding er sendt, er kunden pålagt å returnere varene senest 14 dager fra datoen for utøvelsen av uttaket. Kunden må passe på å returnere varene som angir på pakken sine data som navn, etternavn, adresse og telefonnummer og referanseordrenummer.

Angreretten er imidlertid underlagt følgende vilkår:
· Loven gjelder for produktet som er kjøpt i sin helhet;

· Det er ikke mulig å utøve tilbaketrekning bare på deler av det kjøpte produktet (f.eks. Tilbehør, vedlagt programvare, etc.);

· Retten gjelder ikke forseglede audiovisuelle produkter eller programvare (inkludert den som er koblet til maskinvare), når den først er åpnet;

Den kjøpte varen må være intakt og returneres i originalemballasjen, fullstendig i alle deler (inkludert dokumentasjon og tilbehør): manualer, kabler osv. ...;

· Fraktkostnader belastes kunden;

Forsendelsen, inntil sertifikatet for mottak i vårt lager er under kundens fulle ansvar;

I tilfelle skade på varene under transport, vil E-Shopping Srl varsle kunden om hendelsen (innen arbeidsdagen etter mottak av varene på lagerene), slik at den omgående kan inngi en klage på kureren valgt av ham. og få tilbakebetaling av verdien av eiendelen (hvis forsikret); i dette tilfellet vil produktet bli returnert, med fraktkostnader belastet kunden, samtidig som du kansellerer forespørselen om utmelding;

SoloHobby er ikke ansvarlig på noen måte for skade eller tyveri / tap av varer returnert av uforsikrede forsendelser;

· Ved ankomst til lageret vil produktet bli undersøkt for å vurdere skader eller manipulering som ikke er forårsaket av transport.

Angreretten går tapt på grunn av manglende den vesentlige integriteten til eiendommen (emballasje og / eller dens innhold), i tilfeller der E-Shopping Srl konstaterer:

· Mangelen på den originale eksterne / interne emballasjen;

· Fraværet av integrerte elementer i produktet (tilbehør, kabler, manualer, deler, ...);

Skader på produktet av andre grunner enn transport eller for å overskride tidsfrister fastsatt i lov av grunner som ikke stammer fra E-Shopping Srl.

I tilfelle forspilling av angreretten vil E-Shopping Srl returnere det kjøpte godet til avsenderen og belaste fraktkostnadene til det samme.

Kundens angrerett gjelder ikke i tilfelle at innsamlingen av varene er samlet og betalt for i et av salgsstedene, ettersom i dette tilfellet transaksjonen blir omgjort til en enkel bestilling fullført til et kjøp på tidspunktet for utstedelsen av kvittering eller faktura fra butikken.

Det kan derfor ikke betraktes som en transaksjon som er inngått online eller via postordre, og forholdet opprettholdes med eieren av tilknyttet butikk i normale kommersielle lokaler.

Refusjon

1. Den profesjonelle refunderer alle betalinger mottatt fra forbrukeren, eventuelt inkludert leveringskostnader, uten unødig forsinkelse og i alle fall innen fjorten dager fra den dagen han ble informert om forbrukerens beslutning om å trekke seg fra kontrakten i henhold til artikkel 54. den profesjonelle utfører refusjonen som er referert til i den første perioden ved å bruke de samme betalingsmidlene som forbrukeren brukte for den første transaksjonen, med mindre forbrukeren uttrykkelig har avtalt noe annet og under forutsetning av at han ikke pådrar seg noen kostnader som følge av refusjonen.
I tilfelle betalingen ble utført ved hjelp av veksler, hvis disse ennå ikke er presentert for innkreving, må de returneres. Enhver klausul som gir begrensninger for refusjon av de utbetalte beløp som følge av utøvelse av angrerett, er ugyldig.
2. Uten at det berører paragraf 1, kreves det ikke at den profesjonelle refunderes merkostnadene, dersom forbrukeren uttrykkelig har valgt en annen leveringstype enn den rimeligere leveringstypen som tilbys av den profesjonelle.
3. Med mindre den næringsdrivende har tilbudt å hente varene selv, med hensyn til salgskontraktene, kan den næringsdrivende holde tilbake refusjonen til han har mottatt varen eller til forbrukeren har påvist at han har returnert varene, det som kommer først.
(1) Artikkel erstattet av artikkel 1, nr. 1, i lovvedtak 21. februar 2014, n. 21, med virkning fra artikkel 2, punkt 1, i lovvedtak nr. 21/2014.

Forbrukeren er alene ansvarlig for reduksjonen i verdien av varene som følge av en manipulering av varene annet enn det som er nødvendig for å fastslå varenes art, egenskaper og funksjon. Forbrukeren er ikke i noe tilfelle ansvarlig for reduksjonen i varens verdi hvis den profesjonelle ikke har informert forbrukeren om sin angrerett i henhold til artikkel 49, ledd 1 bokstav h).

Europeisk plattform for tvisteløsning

Forbrukeren bosatt i Europa blir informert om at EU-kommisjonen har opprettet en
online plattform som gir et alternativt tvisteløsningsverktøy.
Dette verktøyet kan brukes av den europeiske forbrukeren til å løse ikke-levedyktige
enhver tvist om kontrakter for salg av varer og tjenester inngått online og / eller
resultatet av det samme.
Følgelig, hvis du er en forbruker som er etablert i Europa, kan du bruke denne plattformen for
løsning av enhver tvist som oppstår fra den online kontrakten som er inngått på dette nettstedet.
Den europeiske ODR-plattformen er tilgjengelig på følgende lenke: https://webgate.ec.europa.eu/odr

Jurisdiksjonen er for forbrukerens bosted

Solohobby overholder de etiske kodene til den italienske foreningen for elektronisk handel tilgjengelig på følgende lenke https://www.aicel.org/codice-eticodei-merchant-aicel